BaseCamp
bar akce stěna e-foto

Horozelecký kroužek pro děti a nově i pro dospělé

Od října 2017 otevíráme pravidelné lezecké hodiny pro děti. Vybrat si můžete den a čas:

Úterý (pod vedením Oldy Chvály)

16:00 - 17:00 nebo 17:00 - 18:00 (děti)


Středa (pod vedením Michala Petra)

17:00 - 18:00 (děti)


Čtvrtek (pod vedením Michala Grambličky)

16:15 - 17:15 nebo 17:15 - 18:15 (děti)
 

Máte-li zájem přihlásit své dítě do horokroužku, vyzvedněte si na baru Base Camp přihlášku. Tu vyplňte (čitelně a hlavně s kontakty na sebe) a nechte na baru. Případně zasílejte e-mail na info@bcprerov.cz. Po naplnění kapacity boulderu a kroužku nemůžeme bohužel další děti přijímat. 
basecamp, Kainarova 3260/13a, 750 02 Přerov
Tel: 581 702 351